Luettava

Joogaterapia ja terapeuttinen/hoitava jooga ovat kaksi hyvin erilaista käsitettä. Ayurvedinen joogaterapia on ikivanha perinteinen parantumisjärjestelmä, johon kuuluvat monet henkiset ja keholliset praktiikat. Terapeuttinen joogaharjoitus on osa joogaterapiaa!

Joogafilosofiassa puhutaan neljästä hyvän elämän pilarista: dharma(merkityksellinen toiminta), artha (vauraus, kukoistus), kama (ilo, mielihyvä) ja moksha (omistautumista korkeampaan käsitykseen elämästä). Nämä 4 purusharthas ovat tukipilarit, joiden avulla rakennetaan merkityksellistä ja onnellista elämää.

Toimintaterapia kuuluu olennaisena osana lääkinnälliseen kuntoutukseen. Toimintaterapeutti on terveys- ja hyvinvointialan ammattilainen ja hänen roolinsa kuntoutuksessa, toipumisessa ja elämänlaadun kohentamisessa on hyvin merkittävä.

Jooginen hyvinvointivalmennus on kokonaisvaltainen paketti, joka ottaa huomioon ihmisen ainutlaatuisuuden, monipuolisuuden ja monimutkaisuuden. Se tukee sekä kehon ja mielen hyvinvointia, että henkistä kasvua. Valmennettavana saat käyttöösi tekniikoita ja työkaluja, joita voit helposti soveltaa omassa elämässäsi.

Tule kokeilemaan erilaisia hoito- ja itsehoitomenetelmiä! Voit sitten itse päättää, mikä parhaiten sopii sinulle. Testataan yhdessä sekä ikivanhoja menetelmiä, että uusia tekniikoita. Kursseilla opit edistämään ja vahvistamaan omaa hyvinvointiasi. Saat lempeitä ja hyödyllisiä työkaluja itsehoitoon, arjen hallintaan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin...