Lisätietoa
 

Joogafilosofiassa ja Ayurvedassa puhutaan neljästä hyvän elämän pilarista: dharma(merkityksellinen toiminta, missio, kutsumustyö), artha (vauraus, kukoistus), kama (mielihyvä) ja moksha (omistautumista korkeampaan käsitykseen elämästä). Nämä 4 purusharthas ovat tukipilarit, joiden avulla rakennetaan merkityksellistä ja onnellista elämää.
Tässä...

Jooga on Intiasta tuleva tuhansia vuosia vanha terveysliikuntamuoto, joka edistää ihmisten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Jooga ei ole urheilua. Se keksittiin terveyden, hyvinvoinnin ja onnellisuuden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Joogasta on nykyään paljon näyttöön perustuvaa tietoa, joka osoittaa sen vaikutuksia terveyteen. Tutkimukset...