Lisätietoa
 

Uutisia

01.01.2022

Uutta tietoa saat seuraamalla sosiaalisen median kanaviani.

Sisäinen ja ulkoinen hyvinvointi on juhlimisen arvoista. Ei ole vaikea saavuttaa hyvää elämää, mutta jokaisen on itse oltava aktiivinen ja etsittävä vastauksia, inspiraatioita ja ratkaisuja.

Jokainen henkilö on ainutlaatuinen ja olisi käsiteltävä sellaisenaan. Sama joogatyyli/joogaharjoitus ei sovi kaikille.

Joogafilosofiassa puhutaan neljästä hyvän elämän pilarista: dharma(merkityksellinen toiminta), artha (vauraus, kukoistus), kama (ilo, mielihyvä) ja moksha (omistautumista korkeampaan käsitykseen elämästä). Nämä 4 purusharthas ovat tukipilarit, joiden avulla rakennetaan merkityksellistä ja onnellista elämää.

Yoginen/Ayurvedinen elämäntapa ohjaa terveyteen, tasapainoon ja onnellisuuteen. Yoga & Ayurveda tarjoavat ainutlaatuista näkemystä hyvän elämäntyylin saavuttamiseksi, sekä yksinkertaiset keinot hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Joogaterapia ja terapeuttinen/hoitava jooga ovat kaksi erilaista käsitettä. Ayurvedinen joogaterapia on ikivanha perinteinen parantumisjärjestelmä, johon kuuluvat monet henkiset ja keholliset praktiikat. Terapeuttinen joogaharjoitus on osa joogaterapiaa!

Jooga ja Ayurveda ovat sisar-tieteitä. Ayurveda tarkoittaa elämän tiedettä. Sen tavoitteena on auttaa ihmistä rakentamaan tasapainoisen ja onnellisen elämän. Ayurveda ja jooga täydentävät ja tehostavat toinen toisiaan ja yhdessä tarjoavat parhaat puitteet holistisen hyvinvoinnin saamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Toimintaterapia kuuluu olennaisena osana lääkinnälliseen kuntoutukseen.Toimintaterapeutti on terveys- ja hyvinvointialan ammattilainen ja hänen roolinsa kuntoutuksessa, toipumisessa ja elämänlaadun kohentamisessa on hyvin merkittävä.