Lisätietoa
 

Jokainen henkilö on ainutlaatuinen ja olisi käsiteltävä sellaisenaan. Sama joogatyyli/joogaharjoitus ei sovi kaikille.

Yoginen/Ayurvedinen elämäntapa ohjaa terveyteen, tasapainoon ja onnellisuuteen. Yoga & Ayurveda tarjoavat ainutlaatuista näkemystä hyvän elämäntyylin saavuttamiseksi, sekä yksinkertaiset keinot hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Jooga on Intiasta tuleva tuhansia vuosia vanha terveysliikuntamuoto, joka edistää ihmisten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Jooga ei ole urheilua. Se keksittiin terveyden, hyvinvoinnin ja onnellisuuden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Joogasta on nykyään paljon näyttöön perustuvaa tietoa, joka osoittaa sen vaikutuksia terveyteen. Tutkimukset...

Jooga ja Ayurveda ovat sisar-tieteitä. Ayurveda tarkoittaa elämän tiedettä. Sen tavoitteena on auttaa ihmistä rakentamaan tasapainoisen ja onnellisen elämän. Ayurveda ja jooga täydentävät ja tehostavat toinen toisiaan ja yhdessä tarjoavat parhaat puitteet holistisen hyvinvoinnin saamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Toimintaterapia kuuluu olennaisena osana lääkinnälliseen kuntoutukseen.Toimintaterapeutti on terveys- ja hyvinvointialan ammattilainen ja hänen roolinsa kuntoutuksessa, toipumisessa ja elämänlaadun kohentamisessa on hyvin merkittävä.

Joogafilosofiassa ja Ayurvedassa puhutaan neljästä hyvän elämän pilarista: dharma(merkityksellinen toiminta, missio, kutsumustyö), artha (vauraus, kukoistus), kama (mielihyvä) ja moksha (omistautumista korkeampaan käsitykseen elämästä). Nämä 4 purusharthas ovat tukipilarit, joiden avulla rakennetaan merkityksellistä ja onnellista elämää.
Tässä...