Toimintaterapia

04.04.2019

Toimintaterapia kuuluu olennaisena osana lääkinnälliseen kuntoutukseen.Toimintaterapeutti on terveys- ja hyvinvointialan ammattilainen ja hänen roolinsa kuntoutuksessa, toipumisessa ja elämänlaadun kohentamisessa on hyvin merkittävä.

Kohdatessaan terveysongelman ihmisen kuuluu kääntyä ensimmäisenä lääkärin puoleen. Kuitenkin lääkäri yksin ei välttämättä voi taata ihmiselle ratkaisua ongelmaan tai haasteeseen, sillä ihminen on paljon enemmän kuin vain kehonsa.

Tilanteesta riippumatta ongelman tai haasteen ratkaiseminen vaatii paljon enemmän kuin vain leikausta tai vain kemiallisen tasapainon korjaamista. Tavoitellessamme terveyden edistämistä, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamista ja elämänlaadun parantamista tarkastelemme monimutkaisia ulottuvuuksia ja näkökulmia.

Toimintaterapeutti pystyy tukemaan asiakasta monella tavalla ja monella tasolla. Hän toimii kuntouttajana, neuvojana, empaattisena kuuntelijana, edunvalvojana, valmentajana, yhteistyöntekijänä, rohkaisijana, ongelmanratkaisijana. Toimintaterapia on aina asiakaslähtöistä. Vain sinä, asiakas, olet oman elämäsi asiantuntija ja vain sinä voit päättää, mikä on sinulle tärkeää ja merkityksellistä . Toimintaterapiassa asiakas on aktiivinen osallistuja terapiaprosessissa ja hänen ainutlaatuiset tarpeet, toiveet ja tavoitteet ohjaavat kuntoutumisprosessia.

Terapeutit, heidän koulutuksestaan riippumatta, eivät voi tietää miltä asiakkaan oman näköinen ihanteellinen elämä näyttää. Tästä syystä toimintaterapiassa rohkaistaan asiakasta tekemään päätöksiä ja valintoja, joiden kautta hänelle rakennetaan -hänen kanssaan yhteistyössä- hyvää, mielekästä ja toimivaa arkea.

Toimintaterapian avulla voidaan myös ennaltaehkäistä ongelmia. Ennaltäehkaiseva työ on tärkeintä kaikista terveyden alan toimenpiteistä. Se on viisasta, tehokasta ja taloudellisesti kannattavaa sen sijaan, että interventio tapahtuisi vasta sen jälkeen, kun haasteet ovat jo suuria, vakavia ja kalliita.

Toimintaterapeutti ei ole kyllä ihmeidentekijä, mutta hyvä toimintaterapeutti pystyy hoitamaan, tukemaan ja valmentamaan sinua tehokkaasti, taitavasti ja SINÄ-lähtöisesti. Toimintaterapeutille et ole vain "rikkinäinen" keho, joka hänen pitäisi korjata, vaan tulet kuulluksi ja huomioon otetuksi kokonaisvaltaisesti. Kuka ikinä oletkin, toimintaterapian näkökulmasta olet kokonaisuus, jonka terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaa kaikki mitä tapahtuu mielessä, kehossa ja henkisellä tasolla, sekä myös kaikki, mitä ympäristössäsi tapahtuu. Toimintaterapeutti kulkee sinun kanssasi matkalla, joka vie sinut nykytilanteestasi siihen parempaan "paikkaan", joka edustaa sinun tavoitetilaasi. Valitse hyvä toimintaterapeutti ja matkastasi tulee mielekäs, rikastuttava, vahvistava ja mielenkiintoinen kokemus!