Jooginen elämäntyyli

02.02.2019

Joogafilosofiassa ja Ayurvedassa puhutaan neljästä hyvän elämän pilarista: dharma(merkityksellinen toiminta, missio, kutsumustyö), artha (vauraus, kukoistus), kama (mielihyvä) ja moksha (omistautumista korkeampaan käsitykseen elämästä). Nämä 4 purusharthas ovat tukipilarit, joiden avulla rakennetaan merkityksellistä ja onnellista elämää.

Tässä elämänfilosofia korostetaan merkityksellisyyden ja elämänlaadun välistä yhteyttä, siinä ajatuksessa, että tyhjä elämä tai merkityksetön toiminta eivät edistä hyvinvointia. Joogisen hyvinvoinnin kaavan mukaan yllämainitut 4 hyvinvoinnin pilaria ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ihmisen elämässä ja niiden välillä oleva tasapaino takaa hyvää elämää.

Dharma: lla tarkoitetaan merkityksellistä toimintaa, elämän missiota, omien-perheen-yhteiskunnan etujen palvelemista. Pääideana on se, että meillä kaikilla on elämässämme tehtävä, usein enemmän kuin yksi tehtävä. Siitä kannattaa huolehtia vastuullisesti ja parhaansa mukaan.

Artha voimme kääntää: menestys, runsaus, vauraus, varallisuus. Se viittaa varallisuuteen, mutta myös osaamiseen ja kokonaisvaltaiseen menestykseen. Se puhuu, ei vain ulkoisesta rikkaudesta, vaan myös sisäisen maailman runsaudesta. Toiminta ja toiminnassa onnistuminen vaativat sekä osaamista ja fyysisiä-psyykkisiä-henkisiä voimavaroja, että esineitä, työkaluja, apuvälineitä, jne. Taitojen kehittymiseen, sekä sopivien esineiden ja apuvälineiden hankkimiseen kannattaa keskittää huomiota hyvää elämää rakennettaessa.

Kama: lla tarkoitetaan mielihyvää, taidetta, ystävällisyyttä, kauneutta, jne. - eli kaikkea, josta ihminen saa iloa. Ja kuka haluaa elää elämäänsä ilman iloa?! Iloinen ihminen pursuaa motivaatiota ja voimaa. Jopa ilon ennakointi riittää usein laukaisemaan toimintaa ja auttaa tekemään parhaansa.

Moksha tarkoittaa korkeampaa käsitystä elämästä, tietoisuus omasta vaikutuksesta maailmaan, mielen vapautta ja tasapainoa, valaistuneisuutta, virtusioteettia. Se on yhtä hyvin tasapainoisen elämän ja viisauden merkki, kuin myös niiden elementti. Moksha-vaiheessa ihminen elää eettisesti, merkityksellisesti, hän on läsnä omassa elämässään ja omassa mielessään, hän hallitsee taitavasti omaa toimintaansa ja omaa ympäristöään ja tekee parhaansa kaikkialla.

Hae sinäkin inspiraatiota Ayurvedasta ja joogafilosofiasta. Suunnittele elämäsi niiden viisauden huomioon ottaen! Saatat yllättyä, kuinka ajankohtaisia ja hyödyllisiä ne ovat.