Joogaterapia vs. terapeuttinen jooga

08.08.2019

Joogaterapia ja terapeuttinen/hoitava jooga ovat kaksi erilaista käsitettä. Ayurvedinen joogaterapia on ikivanha perinteinen parantumisjärjestelmä, johon kuuluvat monet henkiset ja keholliset praktiikat. Terapeuttinen joogaharjoitus on osa joogaterapiaa!

Terapeuttinen jooga on vain yksi täydentävistä hoitomenetelmistä, joita tutkitaan nykyään aika paljon ja käytetään keho-mieli terapiasuuntauksissa. Se mahdollistaa sillan rakentamisen vanhojen perinteisten terveyssysteemien ja modernin lääketieteen välillä. Sitä käytetään muun muassa traumanhoidossa, TULE-ongelmien kuntoutuksessa, ikääntymiseen liittyvien ongelmien hallinnassa, jne.

Hoitavia jooga-asentoja käytetään sekä terapeuttisessa joogassa, että Ayurvedassa ja joogaterapiassa apukeinoina eri hoitoprosesseissa.

Nykyään, länsimaissa monet ajatellevat, että joogaterapia tarkoittaa asana-sarjaa, jonka avulla pyritään saavuttamaan parempi terveys. Vaikka se ei ole täysin väärin, se ei ole myöskään koko totuus. Joogaterapiassa asanat ovat vain pieni osa hoitoa. Niiden lisäksi joogaterapiaan kuuluvat monet muut menetelmät, kuten: meditointi, rukoukset, mantrat, tanssi, opiskelu, mandalat, palvominen, mudrat, hengitysharjoituksia, jne.

Joogaterapiassa ei vain aseteta kehoa eri asentoihin, vaan pyritään vaikuttamaan asiakkaan arvoihin, tapoihin, tottumuksiin, ajattelumalleihin ja asenteisiin. Mitä hänen mielessään liikkuu, miltä arkiympäristönsä näyttää ja miten hän pärjää arkielämänsä haasteiden kanssa katsotaan yhtä tärkeänä, jos ei tärkeämpänä, kuin asiakkaan tapaa käyttää kehoaan. Esimerkiksi huono asento voi aiheuttaa selkäkipua, kun taas huono asenne saattaa vahingoittaa ihmistä paljon syvemmälle.

Prioriteettina katsotaan ayurvedisessa joogaterapiassa sisäisen maailmaan muokkautuminen terveyttä palvelevaksi. Kehoakin hoidetaan. Ei kuitenkaan keskitytä pääasiallisesti kehon "treenaamiseen", vaan panostetaan eniten henkisen hyvinvoinnin edistämiseen. Ajatuksena on vanha vakaumus, että keho pystyy hoitamaan itse itseään hyvin, jos henkinen elämä on tasapainossa. Joogaterapiaan kuuluvat hengen, mielen ja kehon harmonisoivat harjoitukset, hengitysharjoitukset, meditaatio, mantrat (resitoinnit), yantrat (geometristen kuvioiden tutkiskelu), filosofia, itsetutkiskelu, pyhien tekstien tarkastelu ja paljon muuta, asiakaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

Ayurveda ja joogaterapia ovat saman kolikon yhtä arvokkaita puolia. Ayurvedassa keskitytään hieman enemmän kehon hyvinvointiin, kun taas joogassa henkiseen kasvuun. Ne molemmat kuitenkin lähestyvät ihmistä kokonaisvaltaisesti ja ottavat huomioon hänen elämänsä moniulotteisia aspekteja. Molemmille on yhteistä myös se, että ne käyttävät monia erilaisia tekniikoita hoitoprosessissa.

Ayurvedan päätavoite on peruselementtien (tuli, vesi, ilma, eetteri, maa) tasapainon uudelleen asettaminen tai säätäminen niin, että terveys paranee luonnollisella tavalla. Joogaterapiassa lähdetään asiakkaan oireista ja tavoitellaan niiden poistamista, vähentämistä tai ainakin hallintaa niin, että asiakkaan elämänlaatu paranee ajan myötä.