Jooga & terapia

01.01.2019

Jooga on Intiasta tuleva tuhansia vuosia vanha terveysliikuntamuoto, joka edistää ihmisten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Jooga ei ole urheilua. Se keksittiin terveyden, hyvinvoinnin ja onnellisuuden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Joogasta on nykyään paljon näyttöön perustuvaa tietoa, joka osoittaa sen vaikutuksia terveyteen. Tutkimukset osoittavat, että jooga auttaa sekä kehon, että mielen sairauksien hoidossa ja arkihaasteiden hallinnassa. Terveysliikuntamenetelmänä jooga perustuu kehon ja mielen keskinäiselle yhteydelle ja se muodostuu eri osatekijöistä: fyysisistä harjoituksista, hengitys harjoituksista, meditaatiosta ja ohjatusta rentoutumisesta. Joogaa voi harjoittaa liikuntamuotona, terapiamuotona, elämäntapana tai keinona saavuttaa tasapaino elämässä. Joogassa pyritään vapautumaan stressistä ja saavuttamaan mielenhallintaa, koska henkinen tasapaino on hyvinvoinnin ja parantumisen edellytys. Kun mieli rauhoittuu, keho rentoutuu ja parantuu. Joogasta saa paljon apua, elämäntilanteesta, iästä ja kunnosta riippumatta. Terapeuttinen jooga auttaa kaiken kuntoisille, -ikäisille ja -kokoisille.