Hoito- ja itsehoitomenetelmät

01.01.2019

Tule kokeilemaan erilaisia hoito- ja itsehoitomenetelmiä! Voit sitten itse päättää, mikä parhaiten sopii sinulle. Testataan yhdessä sekä ikivanhoja menetelmiä, että uusia tekniikoita. Kursseilla opit edistämään ja vahvistamaan omaa hyvinvointiasi. Saat lempeitä ja hyödyllisiä työkaluja itsehoitoon, arjen hallintaan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Muutamia kurssiesimerkkejä:

Ayurveda

Ayurveda on vanhin lääketiede maailmassa. Se on kokonaisvaltainen hyvinvointisysteemi, joka perustuu holistiseen näkemykseen mielen ja kehon yhteistoiminnasta ja yhteisvaikutuksesta. Ayurvedasta saamme tietoa siitä, miten erilaisten hoitojen avulla saavutat tasapainoisen elämän. Ayurvedassa lähdetään yksilön ainutlaatuisen keho-mielityypin tutkimuksesta, joka auttaa ihmistä itsekuunteluun, sekä parempaan tietoon siitä, mitä jokainen milloinkin tarvitsee. Ayurvedan mukaan ihmisten väliset erot selittyvät sillä, mikä kehotyyppi kutakin hallitsee. Dosha tai peruskehotyyppi vaikuttaa siihen, mikä elämäntapa, ruokavalio ja liikuntalaji jokaiselle sopii, millaisille sairauksille on taipumusta ja millaiset valinnat pitävät ihmisen terveenä ja hyvinvoivana. Kurssilla opit yksinkertaisia keinoja terveyden ylläpitämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Syvärentoutus & syvävenyttely

Nykyisen elämäntyylin jatkuva jännitys uuvuttaa mieltä ja kiristää lihaksia. Rentoutumisharjoitukset vievät keskushermostolle rauhoittavia viestejä, jotka mahdollistavat palautumista rasituksesta. Tunnilla saat konkreettisia keinoja jännitystilojen lievittämiseen, hyvänolon vahvistamiseen ja energisyyden lisäämiseen. Rentoutuminen vaikuttaa positiivisesti immuniteettijärjestelmään ja kudoksiin, sekä mieleen ja elämänlaatuun. Syvärentoutusharjoitusten avulla mielihyvähormonien eritys lisääntyy, suoritus- ja keskittymiskyky parantuvat ja vointi paranee kokonaisvaltaisesti.

Elämänhallintavalmennus

Onko elämässäsi tapahtunut haastavia muutoksia? Elämänkriisi? Sairaus? Maahanmuutto/paluu? Jäitkö eläkkeelle tai työttömäksi? Erosit? Läheisesi menehtyi? Elämänhallinta- ja sopeutumistaidot ovat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukipilarit. Positiiviseen psykologiaan ja toimintaterapiaan perustuvan valmennuksen avulla opit sopeutumaan uusiin tilanteisiin ja edistämään elämänlaatua haasteista riippumatta. Positiivinen psykologia on hyvinvoinnin ja onnellisuuden tieteellinen kultivointi. Se tutkii mikä tekee elämästä elämisen arvoista ja auttaa ihmisiä tunnistamaan ja vahvistamaan omia sisäisiä voimavarojaan. Toimintaterapia mahdollistaa ihmisille mielekkään ja toimivan arjen. Sen avulla tuodaan hyvinvoinnin tekniikat osaksi arkipäiväistä elämää ja rakennetaan toimiva ja hyvinvointia edistävä arki.

Painohallinta ilman stressiä

Kurssi sopii pysyvästä painonhallinnasta ja tasapainoisesta elämäntavasta kiinnostuneille. Painoa voidaan hallita ilman stressiä ja turhautumista, pienten päivittäisten muutosten avulla. Painonhallinta on kokonaisuus, jossa keho, mieli ja ympäristö ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja kaikki dimensiot kuuluu ottaa huomioon. Kurssi tuo yhteen toimintaterapian, positiivisen psykologian ja terveysliikunnan parhaat puolet. Ryhmässä saat myös vertaistukea ja lisämotivaatiota parempaan elämäntyyliin.

Stressinhallintataidot

Kurssilla etsimme lisää energisyyttä arkeen, mielenrauhaa ja mielihyvää. Stressinhallintataidot mahdollistavat palautumisen ja stressin säätelyn. Rentoutumisen ja rauhoittumisen taidot ovat ihmisen terveyden kannalta olennaisia, koska stressi ja uupumus ovat todetusti monien sairauksien takana. Liiallinen ylikuormitus ja stressi uuvuttavat ja aiheuttavat monenlaisia ongelmia. Kurssilla perehdymme palauttaviin ja stressin hallintaan keskittyviin harjoituksiin, sekä teemme harjoituksia, jotka poistavat jännitystä kehosta. Opit myös havainnoimaan ja tarkastelemaan omia ajatusmalleja, tunteita ja kehokokemuksia. Oman olotilan tiedostaminen auttaa ennaltaehkäisemään uupumusta ja ylikuormitusta.

Meditaatio

Meditaatio on askel eteenpäin kohti tasapainoista elämää. Kurssi sopii sekä aloittelijoille, että meditaatiota jo aiemmin harrastaneille. Aluksi keskitytään ympäristön tietoiseen tarkkailuun, sitten hengitykseen. Sitten siirrymme ajatusten havainnoimiseen. Ei yritetä pois omasta mielestä, ei pyritä mihinkään. Ollaan vaan läsnä omassa kehossa ja omassa mielessä. Meditaation avulla siirrymme suorituskeskeisestä tekemisestä kohti tietoiseen läsnä olemiseen.

Perinteinen kiinalainen lääketiede hyvinvoinnin tukena

TCM (Traditional Chinese Medicine):n on vanhimpiin kuuluva luontaislääketiede. Sen näkökulmasta ongelmia syntyy Yin-Yang energian epätasapainosta. Kurssilla opit perustietoa Yin-Yang energioiden vuorovaikutuksesta ja miten ne vaikuttavat ihmisen fyysiseen ja psykkiseen rakenteeseen. TCM:ssa kaikki kehon ja mielen toiminnot kuvaillaan viidellä elementillä, joita ovat maa, tuli, vesi, metalli ja puu. Meissä jokaisessa on kaikkia elementtejä, mutta jokin elementeistä voi olla hallitseva. Kehomme antaa jatkuvasti merkkejä elementtien tasapainosta ja epätasapainosta. Kun tiedostat ja tulkitset kehon merkkejä, pystyt edistämään hyvinvointiasi ja ennaltaehkäisemään tyypillisimpiä sairauksia.

Itämainen hyvinvointiliikunta

Itämäinen hyvinvointiliikunta sisältää ikivanhat menetelmät, joiden avulla voimme kohentaa elämänlaatuamme. Kehollisen terapian kaltainen liikuntamuoto ennaltaehkäisee terveysongelmia ja vahvistaa elinvoimaa. Harjoitukset parantavat tasapainoa, sekä lihasten, jänteiden ja nivelten liikkuvuutta. Itämainen liikunta rentouttaa ja rauhoittaa, vahvistaa keho-mieli yhteyttä ja lisää energisyyttä. Tunti alkaa kehoa lämmittävällä alkuverryttelyllä, josta siirrytään oman hengityksen tahtiin keskittymis- ja tasapainoharjoitteisiin. Kurssi edistää̈ kokonaisvaltaista hyvinvointia, lievittää stressiä ja kirkastaa mieltä. Kurssi soveltuu kaiken kuntoisille ja - ikäisille.

MBM -Tietoinen liikunta ja läsnäolo

MindfulMovement tai Mindfulness based Movement on tietoisen läsnäolon harjoitus. Kurssi tuo yhteen joogan, qi gongin ja mindfulnessin parhaat puolet: läsnäolo & tietoisuus tässä ja nyt hetkessä, kehotietoisuus & kehonhallinta, kehon ja mielen yhteyden vahvistaminen. MindfulMovementin avulla saavutetaan sisäistä ja kehollista tasapainoa, voimaa ja joustavuutta.

Faskia - venyttely

Hyvin toimiva faskia on edellytys hyvinvoinnille ja erityisesti hyvälle liikkuvuudelle. Faskia on sidekudosta, joka ympäröi lihaksia, verisuonia, hermoja ja sisäelimiä muodostaen jatkumon, joka mahdollistaa kudosten liikkumisen toisiinsa nähden. Faskian verkkomainen rakenne pitää elimistön "kasassa", kuitenkin mahdollistaen samalla joustavan ja monipuolisen liikkeen. Kehossa kaikki on yhteydessä ja vaikuttaa kaikkeen. Seurauksena faskian kireys mahdollisesti aiheuttaa elimistöön epätasapainotiloja. Faskia voi jäykistyä vammojen, huonon ryhdin, liikkumattomuuden, liiallisesti toistuvien liikkeiden tai suuren kuormituksen johdosta. Venyttelyn avulla vapautetaan kireyksiä ja hoidetaan kehoa lempeällä tavalla.

WuJiGong

WuJiGongin toinen nimi on "valaistumisen Tai Chi". Kyseessä on terveysliikuntamuoto, jonka tarkoitus on yhdistää keho, mieli ja henkisyys harmoniseen kokonaisuuteen. WuJiGong on vanha liikuntamuoto, joka edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tukee henkilökohtaista kehittymistä. Sopii kaikenikäisille ja -kokoisille, koska liike on hidas, hallittu ja tietoisesti suoritettu. WuJiGong rentouttaa, vahvistaa kehon ja mielen tasapainoa, parantaa keskittymiskykyä ja vaikuttaa myönteisesti lihasten ja nivelten liikkuvuuteen.

Brain Gym

Aivojumppa on lempeä liikuntamuoto, jossa aktivoidaan tasapainoisesti molempien aivopuoliskojen toimintaa. Elämäntapa, stressi, ikä ja tietyt sairaudet vaikuttavat aivojen toimintaan. BrainGym palauttaa lempeällä tavalla aivopuoliskojen harmonista toimintaa. Aivojumppa sopii kaiken kuntoisille, ikäisille ja kokoisille. Se tekee erittäin hyvää stressaantuneille ja henkisesti väsyneille ihmisille. Siitä on hyötyä työikäisille, senioreille, mutta myös lapsille, joilla on esim. keskittymiskykyyn liittyviä haasteita.

Hoitava ääni

Hoitava ääni on kehoa ja mieltä rentouttava menetelmä, joka lisää yhteyttä itseen ja edistää hyvinvointia. Äänen vaikutus hyvinvointiin on tutkittu jo pitkään. Kurssilla teemme ääniharjoituksia sekä rentouttavia hengitysharjoituksia. Ääni voi olla sisäisen maailman tutustumisen väline, jonka avulla voidaan mahdollistaa liikkuminen syvällisilläkin alueilla. Tajunnan syvimmät kerrokset rakentuvat värähtelyistä ja rytmeistä. Tästä syystä ääni voi avata ikkunan sisäiseen maailmaan ja toimia parantavana itsehoitomenetelmänä.

Pranayama-perusteet

Kurssilla opit tiedostamaan oman hengityksen viestejä. Hengitykseen keskittyminen voi johdattaa mieltä rauhalliseen tilaan. Kurssilla keskitytään hengityksen havainnoimiseen ja energian tietoiseen ohjautumiseen. Hengitysharjoitusten avulla lisäät hyvinvointia arkeesi, opit rentoutumaan ja olemaan läsnä, sekä vahvistat stressinsietokykyäsi.

Kuntouttava liikunta jäykille

Kurssi sopii kaikille kuntotasosta riippumatta. Mitä jäykempi olet, sitä enemmän tämä kurssi sopii sinulle. Kurssi lisää notkeuttasi, liikkuvuuttasi ja elinvoimaasi. Tunti koostuu alkulämmittely-, lihaskunto- ja venyttelyharjoituksista. Harjoitellaan monipuolisesti kehoa vahvistavia liikkeitä, kehon liikkuvuutta lisääviä harjoituksia sekä pitkiä ja rauhallisia venytyksiä. Niveliä lämmitetään ja "voidellaan" ja lihaksia viedään venytykseen, sekä palautetaan hallitusti alkuasentoon, jolloin saadaan avattua kehon luonnollisia liikeratoja. Kurssi auttaa kehonhallinnan parantamiseen.

Joogaan ja Ayurvedaan perustuva hyvinvointivalmennus

Herätä uinuvat voimavarasi ja hyödynnä käytössäsi olevia vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Kurssilla etsimme omia tärkeitä voiman, elämänilon ja -rohkeuden lähteitämme liikkuen, hengitellen ja keskenämme jakaen. Kurssilla opit millä yksinkertaisilla keinoilla voit vaikuttaa hyvinvointiisi parhaiten. Saat inspiraatiota ja rohkeutta toteuttaa itseäsi ja lisäät hyvinvointia elämääsi. Tavoitteena on elämään omannäköistä ja tasapainoista elämää.

Reiki

Reiki on yksi maailman tunnetuimmista täydentävistä hoitomuodoista. Sen avulla voidaan täyttää energiavarastomme, sekä palauttaa kehomme ja mielemme tasapainon. Yhteyden Reiki-energiaan saadaan opettajan ohjaamien "viritysten" kautta. Reiki-hoidossa hoitaja kanavoi energiaa käsiensä kautta hoidettavaan. Reiki-energialla voidaan hoitaa itseään tai toisia ihmisiä, sekä voi puhdistaa ja harmonisoida omaa kotia ja muita tiloja. Hoitoa voi antaa kaikelle elävälle; ihmisille, eläimille, kasveille, ruualle, jne.

EFT (emotional freedom techniques)

EFT on keho-mieli hoitomenetelmä, joka yhdistää keskusteluterapian perusteet akupunktiopisteiden stimulointiin. Menetelmässä naputellaan tiettyjä hermopisteitä pään alueella ja kehossa ja samaan aikaan hoidettavaa ongelmaa lähestytään terapeuttisesti keskustellen. EFT on lempeä ja turvallinen menetelmä. Se sopii lähes kaikille, lapsista senioreihin.