Ayurveda intro (osa 2)

Tutustuminen Ayurvedan kiehtovaan maailmaan - osa 2 


Ayurvedassa kaikki kuvaillaan viidellä elementillä: eetteri, ilma, tuli, vesi ja maa. Elementit liikkuvat hienoimmasta karkeimpaan.

  • Tila/eetteri/avaruus. Tila on "kenttä", jossa universaali elämä tapahtuu. Sen ominaisuudet: avaruus, rajattomuus.
  • Tuuli/ilma. Ilma - aineen kaasumainen olotila. Ominaisuus: liikkuvuus.
  • Tuli - energia, joka muuntaa kiinteän aineen nestemäiseksi ja kaasumaiseksi. Muunnos, transformaatio.
  • Vesi - aineen nestemäinen olotila. Virtaus.
  • Maa - aineen kiinteä olotila. Vakaus.

Kun elementit yhdistetään pareittain, syntyy dosha, eli ominaispiirteiden kokonaisuus. 

Ihmisten väliset erot selittyvät mieli-keho tyypillä, eli elementtien yhdistelmillä.

7 doshaa: kolme yksi-doshaista ja neljä dosha -yhdistelmää.

Dosha vaikuttaa siihen, mitä ruokavalio, elämäntapa, työ ja liikuntalaji jokaiselle sopivat, millaisille sairauksille on taipumusta ja millaiset valinnat pitävät ihmisen terveenä ja hyvinvoivana. Epätasapainotilan saattaa aiheuttaa: elintapa ja elinympäristö, ilmasto, sosiaalinen ilmapiiri, perhe-elämä, opitut käyttäytymismallit ja elintavat, työpaikka, värit, äänet, tunnetilat, ravinto, liikunta, jne.

Dosha on keho-mielityyppi johon vaikuttavat eri tekijät. Prakruti, on synnynnäinen tila, joka kertoo taipumuksista ja luonteesta. Vikruti, tämänhetkinen tilanne, joka muuttuu läpi elämän. Hoidetaan aina ensin vikrutin haasteita. Ayurveda-konsultaatiossa tutkitaan pulssia, silmiä, kieltä, ihoa, elinympäristöä, jne. + haastattelu (kts. Kehonkieli).

Vata dosha: Ilma + eetteri > Ominaisuudet: Hajaantunut, hieno, kevyt, kylmä, kuiva, karhea, liikkuva, kirkas. Vata: aktivisuus, liike.

Pitta dosha: Tuli + vesi. Kuuma, terävä, liikkuva, pistävä, terävä, läpitunkeva, rasvainen, kevyt. Pitta: muunnos, muutos, aineenvaihdunta.

Kapha dosha: Maa + vesi. Hidas, raskas, kostea, kylmä, rasvainen, tahmea, tiheä, passiivinen, pehmeä, inertti (velttous). Kapha: jatkuvuus, koheesio.

Vata ilman kapha > kaos. Kapha ilman vata > toimettomuus. Pitta ilman kapha > ylikuumeneminen.

Lapsuus (murrosikään asti) on kapha-vaihe, eli kasvun aika. Aikuisuus/työikä(ikävuosiin 50+) on pitta-vaihe, jolloin alttius pittan epätasapainoon - esim. stressi, kriittisyys, ruoansulatusongelmat, jne. 50-60 vuodesta eteenpäin on vata-vaihe, jolloin mahdollisia vata-epätasapainotiloja, kuten niveltulehdukset, kuivuus, ilmavaivat.


Tehtävä: Tarkastele itseäsi koko elämän ajalta, sekä analysoi tämänhetkistä tilaasi tai viime aikoina esiintynyt tilaasi. Kysy ihmisiltä, jotka tuntevat sinut auttamaan.


Vuodenajat

Vata on korkeimmillaan sään ollessa tuulista, kuivaa ja kylmää (samanaikaisesti). Esim. syksy, kun sää vaihtelee jatkuvasti.

Pitta on korkeimmillaan sään ollessa aurinkoista, kuumaa ja kosteaa. Esim. loppukevät ja kesä.

Kapha on korkeimmillaan sään ollessa kylmää ja kosteaa. Esim. talvi ja alkukevät.

Jokaisen doshan energia kertyy, ärtyy, vähentyy ja saapuu neutraali-vaiheeseen (yksi kerrallaan).


Ayurvedinen kello

6 -10 a.m. Kapha aika (& 6 -10 p.m.) >> 10 am - 2p.m. Pitta aika (10p.m. - 2a.m.)>> 2p.m. - 6p.m. Vata aika (2 -6 a.m.). Tähän aiheeseen palataan myöhemmin.